18 September 2012

小型华文独中。。。。。。(2)


La celo de ĉi tiu artikolo estas por la sendependaj ĉinaj lernejoj en malajzio. Mi deziros, ke iuj ajn el la lernejoj, ekslernatoj aŭ la adminstratanoj povos diskuti tiun kaj konsideros inkluzivan esperanton en iliaj lernejoj.

好多年前,和马来西亚的舞蹈家陈连和有一次机会畅谈马来西亚的独中教育的新方向。快二十年了,马来西亚的华文独中,除了在硬体设备上有显著的改善,在人文精神上的教育,并没有进步。


我不能走访全马的华文独中,也不会在会议室里听取汇报。这些都是很官似的做法,我会和学生谈,会和家长谈,会和老师谈,会和董事谈,还会和社区,街坊的人谈。你可能说这太不实际,但是,这就是一个真正研究员要做的事。

所以,我不能说我理解多少,但是,就在小小的角落里,说说自己的看法。我对小型华文独中没有敌意,是心中的爱,才一次又一次的提起小型华文独中。

在华文独中服务十余载,对小型华文独中的感觉是比较深刻的。每一所华文独中都有自己的困境,经济是排在首位。我解决不了这个问题,但是,我只想从另一个角度,去探讨华文独中是否可以利用校友的力量,过得更好。

第一篇的文章中,简单的提了爱校的方式。这里想说的是,小型华文独中的研究,还要迎头赶上。这也是一个问题,校长换了一个又一个,很多校长都不是教育系毕业生,能说对教育管理上和同事沟通吗?这个交给读者自己去评论。

我要说的是和陈连和老师的谈话,让我感受良多,也是在日后的工作和学习上,都会多思考几个问题。当年,我在进行英文的教学研究,如何让学生可以轻松的自学,陈老师说舞蹈家,是希望能够在自己的母校培养一支舞蹈团。他不辞辛苦的往返工作地点和学校,几百公里路,每周的赶路。

如果一间学校的管理层不敢勇于进行研究,探讨。那么,这件学校就永远的停留在那个位置。’

研究不一定带来成功,但是,能够带你前进。’

如果一件A 学校进行研究,失败了,A学校在 X 点,原来的目的是Y点,离开方向了。但是,A 学校可以总结这次研究的问题出现在那里,总结了错误,再往Z 点走。这次超越了Y点,而是更前进了。’

‘B 学校在旁边看,如果A学校失败了,B学校还是在原地(原点),如果 A学校成功了,B学校才应用A 学校的方法,可是,A学校已经再往Y点研究前进了。B学校永远都更不上A学校。’

马来西亚没有实验学校。特别是华文独立中学,更是不可能成立实验学校,经费的庞大,可以足够开办两间小型的华文独中了。但是,小型的华文独中可以进行小组研究。这样,同样的可以取得良好的效果。

我发出电子邮件给三十多间马来西亚的华文独中校长,探讨是否可以开办世界语Esperanto 的课程,从过去九十年来的成功例子,能否为华文独中打开一条道路,与国中的不同。但是,我没有获得一间校长的回信。可能,他们把我当傻子,还是一个电子邮件的骚乱者。

马来西亚的教育法令,没有规定华文独中一定要上英文课,但是,国小和国中是规定在里头。但是,他们也可以当成第三种外语来上课。可以在这里下载PDF版本,可能有点改变,但是,应该还能使用。

上世界语只要一年,还是200个小时,就能掌握到高级的程度了!可是,英文,需要2000个小时的学习,可能还不能掌握好,特别是小型的华文独中,都是在乡区,英文的使用范围就更小了。正如已故前联合国的翻译员Dr Claude PIRON 的短片所说的一样。我也是看了这个短片之后,放弃教导英文。要学英文,先学习世界语Esperanto,这样会更快。


已故匈牙利水利教授的研究显示,先学习世界语Esperanto,在学习其他的拉丁语系的时候,可以更快的掌握上来,他的研究显示,先学习世界语,后学习英语,可以节省40%的时间。你自己算一算,从2000个小时,减少40%,我们的经济效益,金钱和时间,有多大啊!

但是,我们要理解到,不是每一个人都是喜欢英语的。

我们浪费很多的时间在做英文习题,学生没有了时间去阅读和思考。我们能够培养出有爱心的下一代吗?小型华文独中......(1)

小型华文独中......(2)

小型华文独中......(3)

型华文独......(4)

型华文独......(5)
型华文独......(6)No comments:

Post a Comment