11 May 2015

Có bao nhiêu người nói tiếng Anh trên thế giới?



Bạn có thể nghĩ rằng có rất nhiều người đang sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.



Có lẽ, bạn có thể sai. 75% số người trên thế giới không nói được tiếng Anh. Tôi nghĩ rằng bạn không tin điều đó bởi vì người Mỹ đã ở đất nước của bạn trước khi đặc biệt là khu vực phía Nam của Việt Nam.

Tiếng Anh là khó để học. Bạn cần 3200 giờ học tiếng Anh và bạn chỉ cần ít hơn 200 giờ để học Esperanto Quốc Tế Ngữ.

Bạn có thể không biết Esperanto Quốc Tế Ngữ nhưng Việt Nam đã một lần khi thời gian, trong đó có chương trình phát thanh bằng tiếng Esperanto. Bây giờ có Hiệp hội Quốc tế ngữ Việt Nam.

Có lẽ, bạn không ở Hà Nội, bạn không thể truy cập vào Hiệp hội Quốc tế ngữ Việt Nam, bạn có thể học Esperanto trực tuyến ở đây,

Mỗi năm, có một triệu người học Esperanto, họ là những người thông minh bởi vì nền kinh tế ngôn ngữ là quan trọng.

Bạn sử dụng hơn 10 năm để học tiếng Anh nhưng không thể viết tốt và nói tốt. Nhưng nếu bạn học Esperanto, cho một bout 50 giờ, bạn có thể đáp ứng loa Esperanto tại hơn 175 quốc gia. Trong ASEAN, gần như tất cả các nước bạn có thể tìm thấy loa Esperanto.

Hãy khôn ngoan và học Esperanto. Anh đang muốn học ngoại ngữ, nếu bạn ngừng học tiếng Anh như Indonesia, người Anh sẽ học tiếng Việt.

Có, Indonesia ngừng giảng dạy tiếng Anh trong các trường học và họ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Những người học ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ quốc gia, Bahasa Indonesia. Đối với những người muốn đi đến các trường đại học của Anh, họ là những người giàu có, họ có thể mất học phí ngoài giờ học.

Nếu bạn nước bạn có thể ngưng dạy tiếng Anh như Indonesia, đất nước của bạn sẽ phong phú hơn và bạn có thể sử dụng contry lương cho giáo viên tiếng Anh để xây dựng nhiều trường học và bệnh viện.

Thêm thông tin, bạn có thể ghé thăm Malaysia Esperanto Studies Group cho thấy nhiều khía cạnh của Esperanto.

If you think your English is good, read this European articles about how Esperanto can free the poor people. http://www.2-2.se

Vietnamese Esperanto learning site at lernu

http://vt.lernu.net

Vietnam Esperanto Association in Esperanto

Here is in Vietnamese language.

http://vea.vn/

UzasGoogle tradukilo



No comments:

Post a Comment