16 August 2017

10 August 2017

Ĉu frenezuloj de UKo partoprenas en tiu granda projekto?

la rolo de UEA estas por diskulti kun NROj por uzi esperanton.


Do, tiu estas politika afero. Esperanto estas neŭtrala lingvo.