12 May 2016

Orang Asli dan Orang Asal, jangan ditipu oleh NGOs

Perniagaan bahasa Esperanto dari negara Cina, tidak perlu belajar bahasa Cina
Untuk kebaikan otak anak-anak kamu

Begitu senang belajar bahasa Esperanto
kini sudah lebih dari 80% orang di dunia tidak boleh bertutur bahasa Inggeris.

Sekira anda boleh baca artikle ini, sila fikir dua kali dan meyebarkan kepada lebih kawan.Bahasa Inggeris kini bukan bahasa dunia, lihat gambar tersebut. Lebih 80% manusia di dunia tidak boleh bertutur bahasa Inggeris, ambil peta dan lihat Amerika Selatan, mereka bergunna bahasa, jajahan ,bahasa Spanyol atau bahasa Inggeris.

Pergi ke Afrika Utara, mereka bertutur bahasa jajahan, bahasa Perancis. Jepun uoleh kerana konspirasi politik, belajar bahasa Inggeris tiga tahun saja. Siapa ingin pergi belajar di Britain atau USA, pergi cari tusyen di luar sesama di Indonesia, yang telah berhenti mengajar bahasa Inggeris.

Kini zaman internet, bukan zaman dulu.

Sebenarnya, UNESCO telah meluluskan syor mencadang, oleh kerana UNESCO bukan kerajaan, mengguna Bahasa Esperanto pada syor atau resolusi 1985, anda boleh memuat resolusi tersebut di sesawang rasmi UNESCO di sini. http://www.unesco.org

Kumpulan orang asli dan orang asal, kebanyakan tidak kaya raya macam kaum Cina, Melayu dll. Belajar bahasa Esperanto perlu hanya 150 jam tetapi, belajar bahasa inggeris perlu 3200 jam.

Bandingkan lah, betapa jauh beza, bukan hanya membuang masa, dan juga membuang duit.

Cuba di sini, belajar bahasa Esperanto dalam 12 hari.

http://learn.esperanto.com/ms/

Anda dapat bergabung dengan penutur bahasa Esperanto di 175 buah negara, tetapi, bahasa inggeris bukan begitu, di Malaysia pun susah mengguna bahasa Inggeris.

Selain daripada itu, anda boleh buat ucapan dalam bahasa Esperanto di PPB dan UNESCO.Jangan ditipu oleh NGOs.


http://iva.aippnet.org/malaysia-ngo-wants-more-orang-asal-women-in-public-life/


Anda boleh buat lagu bahasa Esperanto untuk pendapatan juga, lihat lagu bahasa Esperanto.

Baca lebih banyak bahan di Malaysia Esperanto Studies Group.

http://mesg2012.blogspot.com

Anda juga boleh terjemah lagu orang asli ke bahasa Esperanto.


No comments:

Post a Comment